Värnskatt 2018

värnskatt 2018

Inkomstskatten Nedanstående belopp följer förslagen i höstbudgeten, som ännu inte godkänts av riksdagen. Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler. Det aviserade förslaget beräknas preliminärt innebära att ytterligare ca 40 fler personer betalar statlig inkomstskatt och att ca 13 fler personer betalar den s.k. värnskatten. Den maximala förändringen i skatteuttaget för en person beräknas till cirka kronor per månad. Läs mer (extern. Omkring personer få betala värnskatt Deras skatt ökar med 1 till 2 kronor per år. Regeringen räknar med att få in 2,7 miljarder mer i skatt genom ändringarna av gränserna för statlig skatt. Samtidigt återställs skatten för utlandsboende med jobb i Sverige från 20 till 25 procent. Det ska ge cirka värnskatt 2018

Värnskatt 2018 - Kalanick

Privat Deklaration Vem ska deklarera? Avdragsrätt, fakturering och redovisning. Så rättar du en kontrolluppgift. Tobaksskatt Nyheter Nyheter 1 april Nyheter 1 januari El, gas, värme och kyla. Momsersättning till kommuner Kommunkontosystemet historik. Fysiska personers inkomst av näringsverksamhet.

0 kommentarer